One day seminar: Political Bubbles – University of Copenhagen

Home > Activities > One day seminar: Polit...

One day seminar: Political Bubbles

CIBS researcher Mads Vestergaard is behind a one day seminar about political bubbles

(in Danish)

More info about the seminar

Politiske bobler, meningsdannelse og demokratiets fremtid ved filosof og forsker Mads Vestergaard                                                    

Arrangør: Roskilde Folkeuniversitet

Mads Vestergaard Følgende emner bliver belyst på temadagen:

1. Hvad er en boble? Introduktion til information- og boblestudier.
2. Politiske bobler, følelsesmæssig overophedning og symbolpolitik.
3. Politisk meningsdannelse, polarisering og lemmingeeffekter.
4. Det offentlige rum, social transmission og Internettet.
5. Demokratiets fremtid.

Dansk politik bliver ofte kritiseret for at være et ‘politisk cirkus’: Den politiske debat har mistet forbindelsen til virkeligheden og handler om at spille spillet og nedgøre sin modstander frem for at komme med reelle løsninger. Hvorfor mister den politiske debat ofte den så efterspurgte politiske substans? Hvad er betingelserne for den demokratiske samtale? Hvilket offentligt rum for politisk debat og meningsdannelse udgør medierne? Hvad betyder det for demokratiet? Det forsøger denne temadag - baseret på aktuel forskning på Center for Information og Boblestudier (CIBS), Københavns Universitet - at besvare ved at applicere økonomisk teori, spilteori og resultater fra socialpsykologien på politisk menings- og bobledannelse og konkrete eksempler fra nyere dansk politik.