Ansvar og bæredygtighed: hvad gør vi?

Debatseminar (NB! Seminaret foregår på dansk).

»Bæredygtighed« og »samfundsansvar« er ord, der bruges meget i disse tider, og de synes at foreslå, at vores nuværende levevis er uholdbar. Alene de menneskeskabte klimaforandringer udgør et af de alvorligste problemer i menneskehedens historie. Dertil kan lægges stigende økonomisk ulighed, spredning af misinformation på nettet, opblomstring af politisk populisme, øget risiko for social uro og væbnet konflikt, massive flygtningestrømme, tab af biodiversitet, rovdrift på jordens ressourcer og en række andre dystopiske problemer for planeten. 

Sådan indleder Claus Strue Frederiksen og Vincent F. Hendricks deres nye bog KÆMP FOR KLODEN. Bogen argumenterer for, at politikere, erhvervsliv og videnskaben må tage et fælles ansvar og lave en forenet indsats, hvis FN’s 17 verdensmål skal indfries – og hvis vi skal komme de store globale udfordringer til livs.

I den forbindelse introduceres begrebet Unified Social Responsibility – et ansvarlighedsbegreb, der skal gælde for alle tre aktører og som rummer tre nødvendige trin.

  1. Aktørerne skal først og fremmest erkende problemerne.
  2. Dernæst skal de sørge for orden i eget hus.
  3. Når disse to trin er nået, skal aktørerne lægge pres på andre aktører.

Vi vil gerne invitere studerende, forskere, undervisere, administration, ledelse, fonde og forskningsråd – kort sagt, alle dem, som udgør en vigtig brik i videnskaben – til at deltage i seminaret og for at diskutere, hvordan forskningsverdenen kan leve op til det nye ansvarlighedsbegreb.

For at gøre seminaret konkret og løsningsorienteret, vil vi tage udgangspunkt i følgende globale udfordringer: Fake news og misinformation, kød og klimaforandringer og manglende ligestilling.

Hvert emne bliver introduceret af en ekspert, hvorefter deltagerne diskuterer løsningsforslag med udgangspunkt i arbejdsspørgsmål, som studentermoderatorerne har forberedt. Seminaret er en unik mulighed for at debattere på tværs af fag og grupperinger i forskningsverdenen. Det er første skridt på vejen til at skabe en fælles strategi for at løse de store, globale problemer og lægge det nødvendige, koordinerede pres på politikere og erhvervsliv. 

 

Program

Fake news
Ekspert: Professor Vincent F. Hendricks, moderator: Kandidatstuderende Silas Marker

13-13.15: Ekspertoplæg (15 min.)

13.15-13.35: Diskussion i små grupper med udgangspunkt i arbejdsspørgsmål udarbejdet af moderator (20 min.)

13.35-13.50: fremlæggelse af løsningsforslag inkl. Q&A med ekspert (15 min.)

13.50-13.55 afrunding ved moderator (5 min.)

10 min. pause

Kød og klima
Ekspert: Lektor Theresa Scavenius, moderator: kandidatstuderende Tara Skadegaard Thorsen

14.05-14.20: Ekspertoplæg (15 min.)

14.20-14.40: Diskussion i små grupper med udgangspunkt i arbejdsspørgsmål udarbejdet af moderator (20 min.)

14.40-14.55: fremlæggelse af løsningsforslag inkl. Q&A med ekspert (15 min.)

14.55-15.00: afrunding ved moderator (5 min.)

10 min. pause

Ligestilling
Ekspert: ph.d.-studerende Ea Høg Utoft, moderator: kandidatstuderende Ditte Dyrgaard

15.10-15.25: Ekspertoplæg (15 min.)

15.25-15.45: Diskussion i små grupper med udgangspunkt i arbejdsspørgsmål udarbejdet af moderator (20 min.)

15.45-16.00: fremlæggelse af løsningsforslag inkl. Q&A med ekspert (15 min.)

16.00-16.05: afrunding ved moderator (5 min.)

 

Praktisk

Debatseminaret foregår på dansk. Der er et begrænset antal pladser, så husk at tilmelde dig i god tid, hvis du vil være sikker på at komme med. Tilmelding er nødvendig

Alle deltagere i debatseminaret er velkomne til den efterfølgende bogudgivelse inkl. bogsignering, bobler og canapeer i Multisalen fra kl. 16.30 til 19.00.